Formičky s náboženskou tématikou vhodné na tvorenie pri príležitosti sviatosti krstu, prvého svätého prijímania, birmovania či svadby.